Kategoriarkiv: Utbildande

Hur böcker kan lära oss praktisk filosofi

För att på ett enkelt sätt förklara praktisk filosofi, kan man använda sig av ord som moral, etik och frågeställningar om vad som anses vara rätt eller fel. Detta är sådana aspekter som skapar ramarna för livet och värdegrunden för ett folk, land eller en annan kultur än den man är van vid. Till skillnad från den teoretiska filosofin där man istället riktar in sig på frågor som går att besvara med fakta, så handlar den praktiska filosofin om alla de olika frågor som rör människans handlande i olika situationer, men även om de normer och värderingar som en människa har. unga vuxna läser allt mindre böcker och letar för det mesta upp information via internet. Detta är i sig ingenting dåligt, men kan leda till att man får information från felaktiga sidor. Vid intresse för praktisk filosofi är det till fördel att använda sig av en bok där du kan få en större förståelse och kunskap gällande kritiskt tänkande, som i sin tur hjälper dig att öva upp förmågan att tolka och värdesätta ett resonemang från en medmänniska.

Descartes filosofi fortfarande aktuell

Descartes filosofi handlar om existentiella frågor

René Descartes var en fransk filosof, matematiker och vetenskapsman. Han är mest känd för sin filosofiska tes ”cogito ergo sum”, vilket direkt översatt betyder ”Jag tänker, alltså finns jag”. Descartes filosofi är komplicerad och tar både mycket tid och tankeverksamhet att fördjupa sig i. Därför är det kanske inte helt förvånande att Descartes ses som en epokskapare samt som en av de främsta vetenskapsmännen i den historiska filosofin. I sin filosofi framhåller Descartes bland annat att våra sinnen bedrar oss och han hävdar att det finns ett universellt tvivel. Descartes drog sig inte heller för att kritisera auktoriteter i den tidigare filosofiska läran och ställde sig mycket frågande till den empiriska filosofin som John Locke var upphovsman till. Självklart har även Descartes många kritiker, och svenska Alexander Bard är en av dem. Under flera årtionden har han agerat som provokatör i den filosofiska debatten och i vårt avlånga land är han en röst som klingar högt. Alexander Bard avfärdar Descartes ”jag tänker, alltså finns jag” som ”bullshit”., alltså finns jag” som ”bullshit”. Om hans åsikter om Descartes filosofi är berättigade eller inte, är upp till var och en att avgöra.