Hur böcker kan lära oss praktisk filosofi

För att på ett enkelt sätt förklara praktisk filosofi, kan man använda sig av ord som moral, etik och frågeställningar om vad som anses vara rätt eller fel. Detta är sådana aspekter som skapar ramarna för livet och värdegrunden för ett folk, land eller en annan kultur än den man är van vid. Till skillnad från den teoretiska filosofin där man istället riktar in sig på frågor som går att besvara med fakta, så handlar den praktiska filosofin om alla de olika frågor som rör människans handlande i olika situationer, men även om de normer och värderingar som en människa har. unga vuxna läser allt mindre böcker och letar för det mesta upp information via internet. Detta är i sig ingenting dåligt, men kan leda till att man får information från felaktiga sidor. Vid intresse för praktisk filosofi är det till fördel att använda sig av en bok där du kan få en större förståelse och kunskap gällande kritiskt tänkande, som i sin tur hjälper dig att öva upp förmågan att tolka och värdesätta ett resonemang från en medmänniska.