Meningen med livet filosofi

Meningen med livet filosofi

Meningen med livet filosofi är något de flesta av oss någon gång reflekterar över. Kanske med en väl använd vinöppnare och några flaskor rött på bordet. Finns det en objektiv mening med livet eller handlar det bara om att hitta sin egen subjektiva mening? Filosofer som Jaun Paul Sartre hävdade det senare och fördjupade sig i frågan inom den filosofiska traditionen existentialismen. Inom i stort sett alla religioner och ett par filosofiska riktningar har man istället varit av den uppfattningen att livet har en objektiv mening som även är meningsfull för enskilda individer. Den objektiva meningen inom religioner som kristendom och islam att följa religionens föreskrifter och den subjektiva meningen är den belöning man kan räkna med om man som individ lyckats med detta. Det är såklart svårt eller kanske till och med omöjligt att med hundra procents säkerhet fastställa om det finns en objektiv mening och vad den i så fall skulle bestå i. Även om ämnet är väldigt abstrakt kan vi tro att meningen finns och vi kan alla hitta vår personliga meningen med livet filosofi.